jensjacob.dk website for en underviser i matematik og fysik #

Matematik #

Førstegradsligninger

Tjek din løsning af førstegradsligninger i hvert trin. Der er også lidt teori om ligningsløsning ved isolering.

Tabeller til overblik

Kort gennemgang af indekstal og procentvis ændring. Guides til produktion af indekstal, procentvis andel og procentvis tilvækst i Excel samt styrker og svagheder ved forskellige tabeller. Desuden er der lidt om forskellen på procent og procentpoint samt små øvelser.

Differentialregningsopgaver

Selvgenererende opgaver med facit: Beregn \( f'(x) \), beregn differentialkvotienter, aflæs tangenthældninger, bestem tangentens ligning, bestem monotoniforhold mv.

Integralregningsopgaver

Selvgenererende opgaver med facit: Bestem samtlige stamfunktioner, beregn ubestemte integraler, find en bestemt stamfunktion, beregn bestemte integraler, beregn arealer mv.

Fysik #

Interferens

Sæt bølger i position i forhold til hinanden, så der dannes konstruktiv eller destruktiv interferens.

Om siden #

Om siden og anvendte ressourcer

Det beskrives hvilke programmer, biblioteker og skabeloner, der er anvendt til opbygning af jensjacob.dk generelt samt for de enkelte undersider. Bemærk, at alle de små overskrifter er links.